Survey Hizmeti
Survey Hizmeti

Deniz survey hizmetlerinin temel amacı, çok geniş bir yelpazede verilen hizmetler ile, dış ticaret işlemlerinde, alıcı ve satıcı firmaların veya taşıma şirketlerinin ya da sigorta şirketleri ve P&I klüplerinin, kısaca bütün tarafların güvende olmalarını sağlamaktır. Tarafsız ve bağımsız olarak verilen gözetim ve denetim hizmetleri, draft survey çalışmalarından yüklerin hacim hesaplamalarına kadar, yükleme öncesi survey çalışmalarından gemi ambar kapaklarının ultrasonik sızdırmazlık testlerine kadar, gemilerin kiraya giriş ve çıkışlarında gemi kondisyon ve yakıt tespitinden ambarların mühürleme ve mühür sökme kontrollerine kadar, hatta gemi satış öncesi ekspertiz ve kıymet takdiri çalışmalarından konteyner ve gemilerin yüklemeye uygunluk kontrollerine kadar uzanmaktadır.

P&I ve H&M survey hizmetlerinin amacı, gemi sahiplerinin olası kaza durumlarında karşılaştıkları hasarın boyutlarını belirlemektir. Bir kısım hasarlar sigorta şirketleri tarafından H&M tekne ve makina sigortası ile karşılanır. Ancak gemi sahiplerinin bir kısım sorumlulukları da, kendi aralarında kurdukları ve kısaca P&I olarak bilinen klüpler tarafından (koruma, tazminat ve sorumluluk sigortası) karşılanır.

Gemi survey hizmetlerinin amacı, kısaca geminin denizde sefere çıkmaya elverişli olup olmadığını tespit etmektir. Bu çalışmalar geminin inşa projesi aşamasından başlayarak, belli bir yaşa gelip artık hurdaya çıkarılmasına kadar geçen süreyi kapsar. Bu süreçte güvenlik standardının en yüksek düzeyde olması gerekmektedir ve düzenli aralıklarla gemi sörveyleri yapılmak zorundadır.

Bunker survey hizmetlerinin amacı, gemilerin yakıt ikmalinin güvenilir, hızlı ve zamanında yapılmasını gözetmektir. Bunker ikmali dendiği zaman gemilere yakıt ikmali anlaşılmaktadır ve gemi tedarikçiliğinde en önemli faaliyetlerden biridir. Gemi tedarikçileri çeşitli boyda ve kapasitede olan gemilerin, farklı zamanlarda ve farklı ihtiyaçlarına cevap veren kuruluşlardır. Bu kuruluşlar gemilerin, bakım ve onarım işlerinden gıdaya, yakıt tedarikinden makine yedek parçasına kadar her türlü malzeme ihtiyacını karşılamaktadır. Gemi tedarikçileri bugün bütün limanlarda hizmet veren önemli bir işleve sahiptir. Asıl önemli işleri ise gemilerin yakıt ihtiyaçlarını zamanında ve güvenilir koşullarda sağlamaktır.

Telefon: +90 549 473 00 59
Fax: +90 262 641 67 70
Marintürk Ofis B-09 Batı Mah.
Sahil Yolu 34890 Pendik, İstanbul